ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

vitinatrekking.com

 

 Η περιοχή της Βυτίνας προσφέρει ποικιλόμορφο έδαφος κατάλληλο για όλα τα επίπεδα πεζοπορίας.

Διαθέσιμη όλο το χρόνο

Τρείς διαδρομές κυκλίκες με αφετηρία και τερματισμό στην πλατεία Βυτίνας.

1η διαδρομή:  διαδρομή περίπου 6 χμ μονοπάτι μικρής δυσκολίας διάρκειας 1:40 λεπτών.

2η διαδρομή: διαδρομή περίπου 8μιση κμ. μικρής δυσκολίας διάρκειας 2 μιση ωρών.

3η διαδρομή: διαδρομή περίπου 11 κμ, μικρής μέτριας δυσκολίας διάρκειας περίπου 3 μιση ώρες

vitina trekking menalon walking trails